June 26, 2024

10 tipov pre PPC reklamu (pre globálnu expanziu)

10 tipov pre PPC reklamu (pre globálnu expanziu), 🔥 aby dopadla ziskovo (a nepálili sa peniaze)... ⬇

"Local to global"
je snom veľa firiem,
hlavne start-upov.

S veľa takýmito firmami som pracoval
a stále ma prekvapil 1 fakt:
- ako podceňujú PPC pri expanzii 🙄

- PPC je hlavným prvkom pre ziskovosť/stratu.

- dobrý tím, dobrý produkt + zlé PPC = krach/prežívanie.

Ako teda PPC reklama pomôže (ziskovej) expanzii? 🦄

Musíš poznať odpovede na týchto 10 otázok:

EXPORT

1. Quick win trhy
(malé, ale rýchle)

- v akých krajinách vieš získať dobrú návratnosť? (do pár mesiacov)

2. Dlhodobé trhy
(veľké, ale pomalé)

- v akých krajinách potrebuješ ziskovosť budovať? (aj viac ako rok)

3. Mix krajín
(ziskový celok)

- ako vyskladať: quick win trhy + dlhodobé trhy, aby výsledkom bol zisk?

SEGMENTÁCIA:

4. Produktový mix
(produkty pre zisk)

- ako si segmentuješ produkty, aby si pomohol ziskovosti?

5. Nástroje
(segmentácia produktov)

- aké nástroje/scripty/interné dáta použiješ pre segmentáciu produktov?

6. Marža
(zisk, nie ROAs)

- ako do toho zapojíš maržu, aby si sa zameral na zisk?

PPC AUTOMATIZÁCIA

7. Feedy
(zdroj dát)

- aké dáta dáš do feedov, aby si pomohol segmentácii, ziskovosti?

8. Kampane
(produkty/kategórie)

- akú prioritu, budget dáš kampaniam s PPC automatizáciou?

9. Nástroje
(Dotidot-ex PPC Bee, Blue Winston, Mergado, Google Ads api)

- poznáš špecifiká nástrojov pre automatizáciu? Ktorý bude ideálny?

10. ĎALŠIE PPC KROKY

(hľadanie silných a slabých miest)

- po nastavení (a úvodnej ziskovosti),
bude tvoj challenge zvyšovať ziskovosť,
prípadne dosiahnuť rast pri súčasnej ziskovosti.

-------------

Zaujala ťa táto téma?

Odpovede na všetky tieto otázky,
nájdeš v kurzoch Performance Akadémie.

Autor:
Ľubomír Varga

Performance marketingu sa venujem 12+ rokov.
Spravoval som kampane pre 300+ klientov.

Najväčšiemu klientovi som pomohol vyrásť zo 180 tisíc na 4,7 milióna €.