June 10, 2024

5 super-schopností pre Google Ads

5 super-schopností pre Google Ads, 🔥 aby si rýchlo rástol (výsledkami, aj kariérne)... ⬇

5 super-schopností pre Google Ads, 🔥

aby si rýchlo rástol (výsledkami, aj kariérne)... ⬇

1. Tracking

Nauč sa správne nastaviť Google Ads tracking.

- cez server side meranie
- enhanced konverzie
- fungujúci consent mode

Bez správneho trackingu ti budú chýbať dáta, a teda aj výsledky.

Nemusíš to vedieť nastaviť osobne,ale maj niekoho, kto to vie.

2. Konverzie

Nauč sa správne pracovať s Google Ads konverziami.

- počet konverzií
- správna konverzia

Konverzie sú tvojou najväčšou pákou na výsledky.
Bez dostatku konverzií sú výsledky náhodné.

Nauč sa minimálne počty konverzií pre bidingy (CPA, ROAs).

Nauč sa pracovať s Checkout konverziou,
s ktorou získaš aj 3x viac konverzií pre bidding.

3. Bidding

Odtestuj si, ako sa biddingy správajú v rôznych situáciách:

- dosiahnuť rýchly nárast tržieb
- zlepšiť ROAs

Ktorý bidding by si použil?
(CPC, max. konverzií, CPAs, ROAs, impr. share...)

4. Typy kampaní

Nauč sa detailne pracovať hlavne s:
- search kampane
- shopping kampane
- Performance max kampane

Search a shopping sú extrémne dôležité,
na účtoch s 1000+ eur (denný budget) tvoria základ.

5. Automatizácia + segmentácia

Nauč sa tiež pracovať s produktami pre Google Ads:
- vyberať TOP produkty,
- vyberať slabé, spiace, sezónne..
- nastavovať automatické kampane pre produkty

Práca v tejto oblasti bude game-changer pretvoje výsledky.

Šetrí čas, boostuje ROAs.

-------------------------

Je toho veľa?

Súhlasím 🙂

Získať detailné know-how (a prax) v Google Adstrvá aj 5 rokov.

Aj preto tu je Performance Akadémia: ⬇

- dôležité oblasti Google Ads nájdeš detailne vysvetlené 🔥

- získaš tiež môj Google Ads Tracker pre každodennú prácu 🔥
(google sheet s 36 tipmi pre rast, ktoré vieš denne používať)

Autor:
Ľubomír Varga

Performance marketingu sa venujem 12+ rokov.
Spravoval som kampane pre 300+ klientov.

Najväčšiemu klientovi som pomohol vyrásť zo 180 tisíc na 4,7 milióna €.