June 17, 2024

Analytika pre výsledky (pre CMO a PPC)

Analytika pre výsledky (pre CMO a PPC) 🔥 Spoznaj najčastejšie chyby, získaj overené metriky ... ⬇

Analytika pre výsledky (pre CMO a PPC) 🔥

Spoznaj najčastejšie chyby, získaj overené metriky ... ⬇

Analytika ma baví od začiatku online kariéry.
Dáva naozaj moc - niečo vylepšiť.

Na druhej strane vidím, ako sa CMO a PPC špec.
často strácajú v nepodstatných ukazovateľoch.

Ako sa zamerať na podstatné?

1. CMO level

Aký výkon majú jednotlivé channels?
Aký výkon má web (dôležité časti)?

1.1. CHANNELS:

- Sessions
- Transactions
- Revenue
- Conversion rate
- PNO/ROAs (pri všetkých platených channels)

Hlavne PNO/ROAs je extra dôležité.
Conversion rate ukazuje potenciál daného channel.

Takto nájdeš silné channels (ďalej tlačiť),
potential channels (viac tlačiť) a
slabé channels (okresať).

Iba 2/10 klientov si toto sledujú.

Problémom býva know-how,
ale tiež integrácia.(napr dáta FB reklamy je potrebné importovať).


1.2. WEB

Aký výkon majú dôležité časti webu?
Zlepšiť slabé časti webu je najrýchlejšia cesta k výsledkom.

Miera pridania do košíka
(add to cart rate)
- miera od Product detail po Pridanie do košíka
- ukazuje atraktívnosť ponuky

Miera priechodnosti košíkom
(checkout rate)
- miera od začiatku košíka po dokončenie nákupu
- ukazuje, ako je košík easy na dokončenie

Miera pre Mobilné zariadenia
(mobile conversion rate)
- mobile zväčša tvorí väčšinu návštevnosti
- ak je mobile výrazne slabší - nutná oprava

Svoje hodnoty je dobré si porovnať s benchmarkom.

Asi 1/10 klientov si toto sleduje a pracuje s tým.

2. PPC level

V PPC ťa zaujíma hlavne výkonnosť daných kampaní.

- Sessions/Clicks
- Conversions
- Conversion Value
- Conversion rate
- PNO/ROAs

Toto si sleduješ pravidelne,porovnávaš s KPI.

Menší význam má sledovať Impressions, Impression share, CTR.
Prečo? Kvôli automatickým biddingom.


-------

Je toho veľa?

Súhlasím 🙂

Získať detailné know-how v Analytike trvá pár rokov.

Performance Akadémia ti pomáha s podstatným: ⬇

- naučíš sa dôležité oblasti webu a PPC 🔥
(spoznáš aj benchmarky)

- získaš reporty 🔥
(hotové templaty v Looker studio)

Autor:
Ľubomír Varga

Performance marketingu sa venujem 12+ rokov.
Spravoval som kampane pre 300+ klientov.

Najväčšiemu klientovi som pomohol vyrásť zo 180 tisíc na 4,7 milióna €.