June 24, 2024

Budget 6000 € denne (ako na veľké PPC účty)

Budget 6 000 € denne pre 35+ krajín, alebo ako spravovať expertne veľké PPC účty...

Budget 6 000 € denne pre 35+ krajín(35 Google Ads účtov),
pri striktnom ROAs,
bola moja najväčšia PPC chalenge.

Ako som to dokázal?
Aké skills potrebuješ pre takúto prácu?

1. Výkonnosť channels

Musíš presne vedieť, aký channel (Google Ads, Facebook Ads...)
ti dá najlepšiu výkonnosť:

- channel s najlepšou návratnosťou
- channel, ktorý sa dá aj dobre škálovať (pre rast)

V tomto prípade bola jednoznačná voľba - Google Ads.


2. Segmentácia pre PPC

Pri veľkom objeme produktov/ krajín a striktnom ROAs
nemôžeš ísť s celým produktovým mixom.
Znižuje to ROAs.

Musíš presne poznať svoju ponuku a segmentovať:

- čo sú TOP produkty pre tržby
- aké produkty majú menšie tržby, ale vysokú CR

Takýto focus bol základom rastu u tohto klienta.


3. Automatizácia pre PPC

Už keď si segmentoval produkty (do feedov),
potrebuješ to dostať do kampaní.

Pomôže ti tool na automatizáciu PPC kampaní.

Challenge bol:
- 35 Google Ads účtov
- každý účet cca 10 kampaní

Napr. úpravy reklamných textov (na sezónu) zabrali aj deň.
Riešenie - automatizácia cez prepojené feedy (aj rekl. textov)


4. Budgeting:

Budgeting (denný budget pre Google Ads) je stále silnou pákou na výsledky (ROAs)

- ak máš dostatok konverzií
- a zhoršuje sa ti ROAs,
- potom zníženie denného budgetu ti zlepší ROAs

Jednoduché, ale efektívne riešenie,
ktoré fungovalo vždy.

Pri veľkých budgetoch je najefektívnejšie "prelievať" ich tam, kde zarobia najviac.


-----

Ak by si sa rád dostal k takýmto klientom,
budeš na to potrebovať know-how:

- expertné Google Ads
- PPC segmentácie
- PPC automatizácia
- export

Všetky tieto oblasti nájdeš v kurzoch Performance Akadémie.

Autor:
Ľubomír Varga

Performance marketingu sa venujem 12+ rokov.
Spravoval som kampane pre 300+ klientov.

Najväčšiemu klientovi som pomohol vyrásť zo 180 tisíc na 4,7 milióna €.