June 12, 2024

Google Ads 2024 Cheat Sheet

Získaj Google Ads priority pre 2024, 🔥 ktoré ti pomôžu k lepším výsledkom... ⬇

Performance Max:

Performance Max zjednodušuje správu, prináša aj nové funkcie.

Odporúčania pre prácu s P Max:

 • vylúč všetky nerelevantné URLs
 • nevylučuj z URLs košík (pre retargeting)
 • ak P Max nefunguje - skontroluj hlavne shopping feed. Tiež indexáciu stránok (DSA)

Broad kľúčové slová:

Broad kľúčové slová ti môžu získať nové konverzie.

Odporúčania pre prácu s Broad KWs:

 • najprv si ich odtestuj vo vlastnej kampani
 • sleduj search terms, či sú relevantné
 • ak by si ich pridal hneď do hlavnej kampane, riskuješ rozhádzanie výkonnosti

Demand Gen + YouTube reklama:

Demand Gen a YouTube drive conv. ti môžu získať ďalšie konverzie.

Odporúčania pre získanie konverzií:

 • ideálne sú produkty pre “impulzívny nákup”
 • potrebuješ aspoň 3-5 konverzie denne
 • testuj rôzne publiká. Pri vyšších budgetoch zase viac zo široka.

Google Ads tracking:

Nezabudni, že tracking pre 2024 je kľúčový pre výsledky.

Odporúčania pre Tracking:

 • použi Google Ads tracking
 • nastavenie cez Server Side
 • enhanced conversions + skontroluj consent mode

Search + Shopping kampane

Search a shopping sú základom výsledkov (aj keď sú súčasťou P Max).

Odporúčania:

 • pre Shopping si skontroluj Titles
 • odtestuj si Search kampane pre produkty
 • odtestuj si DSA kampane na najlepšie fungujúce vstupné stránky
 • pracuj so segmentáciou a automatizáciou

Autor:
Ľubomír Varga

Performance marketingu sa venujem 12+ rokov.
Spravoval som kampane pre 300+ klientov.

Najväčšiemu klientovi som pomohol vyrásť zo 180 tisíc na 4,7 milióna €.