June 19, 2024

Performance Analytika - Cheat Sheet

Získaj overené tipy a metriky pre výsledky. Všetko v prehľadnom manuály.

Kampane:

Každú marketingovú kampaň si otaguj cez “campaign” (pre PPC, affil, email, social...)

Odporúčania:

 • cieľ: ktoré kampane sú lepšie, ktoré horšie?
 • sleduj hard metriky (Predaje, Konverzná miera, PNO/ROA)
 • sleduj aj pár soft metriík (Checkouts, Avg. session duration...)


Vstupné stránky (Landing pages):

Výkonnosť vstupných stránok tvorí veľkú časť úspechu kampaní.

Odporúčania:

 • cieľ: ktoré vstup.stránky sú lepšie, ktoré horšie?
 • sleduj si hard aj soft metriky (ako u kampaní)
 • do kampaní vyberaj len najlepšie fungujúce vstup. stránky

Produkty:

Sleduj výkonnosť produktov - do kampaní dávaj najlepšie, vylepšuj horšie produkty (napr. cenou)

Odporúčania:

 • cieľ: nájsť produkty s dobrým a slabým výkonom.
 • sleduj si dôležité: miera pridania do košíka pre produkt, miera dokončenia nákupu, AOV.

Priechodnosť košíkom:

Strácať zákazníkov v košíku, je zbytočná strata tržieb.

Odporúčania:

 • sleduj si celkovú priechodnosť košíkom
 • sleduj si tiež % prechod medzi krokmi košíka
 • stále vylepšuj slabé miesta

Práca s Analytikou:

Analytika by mala prinášať návrhy pre okamžité zlepšenie.

Je preto lepšie sledovať 5 oblastí a zlepšovať, ako sledovať 50 oblastí a nespraviť nič.

Ideálny proces - na mesačnej báze si prejsť dôležité oblasti. Dohodnúť si úlohy pre zlepšenie.

Mne sa najlepšie pracuje v Looker studio (viaceré zdroje dát, blending dát...)

Autor:
Ľubomír Varga

Performance marketingu sa venujem 12+ rokov.
Spravoval som kampane pre 300+ klientov.

Najväčšiemu klientovi som pomohol vyrásť zo 180 tisíc na 4,7 milióna €.